new3dsxl đã hack kèm thẻ 32gb (2nd) 98% màu xám - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

new3dsxl đã hack kèm thẻ 32gb (2nd) 98% màu xám - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

new3dsxl đã hack kèm thẻ 32gb (2nd) 98% màu xám - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

new3dsxl đã hack kèm thẻ 32gb (2nd) 98% màu xám - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

new3dsxl đã hack kèm thẻ 32gb (2nd) 98% màu xám - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)
new3dsxl đã hack kèm thẻ 32gb (2nd) 98% màu xám - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

Chi tiết sản phẩm

new3dsxl đã hack kèm thẻ 32gb (2nd) 98% màu xám

Giá: 3.790.000 VNĐ
Mô Tả Sản Phẩm:
Lượt đã xem: 928

Thời gian bảo hành

bỏ vào giỏ hàng

Thông Tin Chi Tiết

máy đã được hack và kèm thẻ 32gb .

1x máy new3dsxl 

1x cáp sạc 

1 x thẻ nhớ 32gb

Sản phẩm mua cùng

Thương hiệu đối tác
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Chat Facebook