PS3 SUPER SLIM 401XC 500GB KHÔNG HACK (2ND) - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

PS3 SUPER SLIM 401XC 500GB KHÔNG HACK (2ND) - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

PS3 SUPER SLIM 401XC 500GB KHÔNG HACK (2ND) - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

PS3 SUPER SLIM 401XC 500GB KHÔNG HACK (2ND) - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

PS3 SUPER SLIM 401XC 500GB KHÔNG HACK (2ND) - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)
PS3 SUPER SLIM 401XC 500GB KHÔNG HACK (2ND) - cửa hàng game trọng lễ ( gameshoptl.com)

Chi tiết sản phẩm

PS3 SUPER SLIM 401XC 500GB KHÔNG HACK (2ND)

Giá: 2.900.000 VNĐ
Mô Tả Sản Phẩm:
Lượt đã xem: 6068

Thời gian bảo hành

bỏ vào giỏ hàng

Thông Tin Chi Tiết

than máy ps3 + 1 tay cầm + chép nhiều game như ; GTA5 , PES13,PES17,FÌA17,CALL OF DUTY , TQC 8 XTREM LEGEND , ......+ dây sạc tay cầm , dây hdmi, dây nguồn

Sản phẩm mua cùng

Thương hiệu đối tác
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
sliderbn
Chat Facebook