CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Đăng bởi: admin, ngày 28/06/2024 14:20 PM

  • Thanh toán bằng tiền mặt.
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

HKD CỬA HÀNG GAME TRỌNG LỄ

CTK:  NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN
STK : 19038626354015

NK  : Techcombank

Số điện thoại mua hàng + mã đơn hàng.

Sau khi nhận được chuyển khoản chậm nhất sau 12 tiếng chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng.

Cửa hàng khi nhận được thanh toán sẽ xuất hóa đơn hoặc chứng từ gởi qua mail cho khách hàng trong quá trình mua hàng.

 

    CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

Cam kết bảo mật
Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng

Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn

bảo mật thanh toán thẻ tại A đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

Quy định bảo mật
– Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm

bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch
bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer)

Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do
Trustwave cung cấp.

Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài
khoản được xác thực.

Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo
quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của. áp dụng với Khách hàng:

Cổng Thanh Toán cung cấp cho .  không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách

hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác

Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử
dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên .
Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật

Đối với thẻ nội địa (internet banking),  chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

Chúng tôi cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động


Các lưu ý khi thanh toán qua mạng:
Chỉ sử dụng trang web có chứng chỉ thanh toán an toàn.
Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ hoặc tài khoản của mình để thực hiện thanh toán.
Kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát.

0