Hướng dẫn đổi phân vùng tài khoản eShop

Đăng bởi: admin, ngày 29/07/2021 16:25 PM

Đầu tiên các bạn hãy vào đường dẫn này

Bước 1: Chọn Sign In.

Bước 2: Điền thông tin tài khoản vào

Bước 3: chọn edit

Bước 4: Chọn phân vùng bạn muốn đổi qua (Lưu ý: khi các bạn chọn đổi phân vùng đồng nghĩa với việc các bạn sẽ mất số lượng đồng bạc trong tài khoản và không thể sử dụng một số nội dung nhất định).

 

Sản phẩm nổi bật

0