Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl có lỗi dupe đồ

Đăng bởi: admin, ngày 24/11/2021 06:22 AM

Cách dupe đồ trong Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl cũng khá đơn giản và sau đây là cách mà các bạn có thể thực hiện nó:

  1. Đặt 1 Pokemon vào Box đầu tiên ô thứ 1 và 1 Pokemon vào Box 2 cũng ở ô thứ 1
  2. Đặt Box 1 ô 1 vào trong Battle Box
  3. Nói chuyện với người phụ nữ ở dịch Daycare và chọn Box 2 ô 1
  4. Chuyển đổi hai box bằng cách bấm nút Y hai lần
  5. Đặt một Pokemon mà bạn không cần vào đầu tiên sau đó là Pokemon mà bạn muốn dupe (lưu ý Pokemon đầu tiên sẽ biến mất)
  6. Kiểm tra xem bạn đã dupe thành công chưa.

Làm theo các bước như trên là bạn đã có một cặp Pokemon yêu thích.

Sản phẩm nổi bật

0